Wspólna inicjatywa Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej oraz Laszlo Kovera, marszałka Parlamentu Węgierskiego zaowocuje przekazaniem Przemyślowi figury ułana - legionisty z 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich „Beliniaki” oraz figury huzara - żołnierza węgierskiego z czasu I wojny światowej.

Pomniki staną na placu Dominikańskim w sąsiedztwie „Bramy Rycerskiej”. Wykonanie tej bardzo ciekawej inwestycji zaplanowano na drugą połowę tego roku. W całości sfinansowana zostanie przez Kancelarię Marszałka Sejmu RP oraz parlament węgierski.

Autorem figury ułana 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich „Beliniaki” jest artysta rzeźbiarz Piotr Zbrożek. 

Radni przemyscy na sesji 28 stycznia jednogłośnie poparli przygotowania.

Załączniki:
Pobierz plik (Projekt_huzar i legionista_I 2016.PDF)Wizualizacja projektu [ ]294 kB

W czwartek, 28 stycznia Rada Miejska w Przemyślu wybrała nowego przewodniczącego. Funkcję tę objęła Lucyna Podhalicz - dotychczas wiceprzewodnicząca. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych z 19 obecnych na sesji. Oddano 15 głosów „za", 2 „wstrzymujące się″ i 1 „nieważny". Kandydatka wyłączyła się z głosowania w swojej sprawie. Wybory należało przeprowadzić w związku z przedwczesną śmiercią Władysława Bukowskiego. Lucyna Podhalicz jest pierwszą kobietą - przewodniczącą w historii przemyskiej Rady. Gratulacje i życzenia zdrowia, pomyślności i owocnej pracy na rzecz Przemyśla złożył Bogusław Zaleszczyk, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wybory przewodniczącego były jednym z najważniejszych punktów tej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu.

W Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu w sobotę, 23 stycznia, odbyło się tradycyjne noworoczno-opłatkowe spotkanie członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z Przemyśla i powiatu przemyskiego. Spotkanie uświetnił swoją obecnością Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP.

Wśród szacownych gości byli także: Anna Schmidt-Rodziewicz i Andrzej Matusiewicz, posłowie na Sejm RP, Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Dariusz Iwaneczko, dyrektor IPN w Rzeszowie, Janusz Hamryszczak i Grzegorz Hayder, zastępcy prezydenta Przemyśla oraz Rafał Sura, sędzia Trybunału Stanu.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto wójtowie gmin powiatu przemyskiego, radni i przedstawiciele Zarządu NSZZ „Solidarność” Ziemi Przemyskiej, a także NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.

Ksiądz prałat Waldemar Janiga odczytał Słowo Boże i skierował do zebranych naukę pasterską. Marszałek Sejmu przedstawił natomiast obecną sytuację w Polsce, podkreślając, że większość parlamentarna i rząd RP przyjęli już rozwiązania, do realizacji których zobowiązali się podczas kampanii wyborczej. Po łamaniu się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń o wystąpienia poproszono posłów, wojewodę, zastępcę prezydenta miasta i dyrektora IPN. Tym samym zebrani mieli możliwość „z pierwszej ręki” zasięgnięcia informacji o podejmowanych działaniach legislacyjnych i planach na rok bieżący dla Polski, Podkarpacia i Ziemi Przemyskiej.

Goście życzyli wszystkim zebranym pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w rozpoczynającym się 2016 roku. Nie zapomniano o zmarłym przedwcześnie przewodniczącym Rady Miejskiej w Przemyślu Władysławie Bukowskim. Z inicjatywy Haliny Ukarmy zebrani odmówili modlitwę za niego.

Artystycznie chwile umilił Przemyski Młodzieżowy Chór Kameralny „Vox Iuventum”. Na zakończenie, przy akompaniamencie akordeonisty, odśpiewano staropolskie kolędy. 

Gospodarzami spotkania były Bożena Ryczan – pełnomocnik PiS na powiat przemyski oraz Lucyna Podhalicz – pełnomocnik PiS w Przemyślu.

Fotorelacja.

Tekst i zdjęcia: Aleksander Malicki.

 

Wojewódzkie uroczystości noworoczno-opłatkowe członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości mają już wieloletnią tradycję. Tym razem takie spotkanie odbyło się 9 stycznia w Rzeszowie. Poprzedziła je Msza święta w kościele p.w. Świętego Krzyża. W pamięci licznie zebranych na długo pozostanie treść patriotycznego kazania i słowa płynące z liturgii dnia: „Nie lękajcie się! Odwagi!”.

Z inicjatywy prezydenta miasta oraz dwóch koalicyjnych klubów  radnych - Prawa i Sprawiedliwości oraz Porozumienia dla Przemyśla na ostatniej grudniowej sesji Rady Miasta przegłosowano rezolucję w sprawie budowy drogowego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice. Radni wyrazili w ten sposób swój sprzeciw wobec decyzji ustępującej administracji pod rządami Platformy Obywatelskiej, których skutkiem na obecnym etapie jest zaniechanie budowy tego przejścia. Ustępujące władze prócz szumu medialnego nie podjęły w 2015 r. żadnych działań w kierunku rozbudowy przejścia w Malhowicach, a przeznaczone na tę inwestycję pieniądze prawdopodobnie zostały wykorzystane na inne cele. Zdaniem radnych budowa przejścia ma stać się impulsem do szybszego rozwoju gospodarczego Przemyśla i regionu oraz przygranicznego obwodu lwowskiego na Ukrainie.

Wladyslaw Bukowski

W nocy z 18 na 19 listopada 2015 roku odszedł do Pana nasz serdeczny kolega Władysław Bukowski

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Radny miasta Przemyśla z ramienia Prawa i Sprawiedliwości kilku kadencji.

Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla od 2014 roku.

Wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński jest liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 22 w Krośnie; okręg obejmuje b. woj. krośnieńskie i przemyskie. Z tej części Podkarpacia PiS zgłosiło również dwoje kandydatów do Senatu. "W piątek w Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie złożyliśmy dokumenty potrzebne do rejestracji listy kandydatów PiS w wyborach do Sejmu w okręgu nr 22 oraz naszych kandydatów w wyborach do Senatu w okręgach nr 57 i 58. Pod listami do Sejmu zebraliśmy 15 tys. podpisów, a pod kandydaturami do Senatu po pięć tys." - powiedział PAP sekretarz zarządu okręgu PiS Krzysztof  Sobolewski.

43-letni Andrzej Duda - prawnik, europoseł, współpracownik tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wygrał wybory i został wybrany na prezydenta Polski. Na Podkarpaciu Andrzej Duda zdobył 71,39 proc. poparcia, a Bronisław Komorowski 28,61 proc.